Buurtbewoners vertellen

Onze wijk is in de periode 1934 - 1936 gebouwd. Onderstaand vertellen buurtbewoners over de geschiedenis van de wijk

Een buurtbewoner vertelt over de buurt en het plein!!

Van de heer Ebbink (83 jaar) geboren in de straat Jeruzalem en nu wonend op de Achtsprong, ontvingen wij een brief over de geschiedenis van de buurt. Zijn gegevens gaan terug tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

“Op de plaats van het huidige trap en speelveld (Brandtplein) was toendertijd een voetbalveld van de Velpse voetbalvereniging Gelria. Ook de toenmalige koninginnefeesten werden aldaar gevierd. De ingang bevond zich in de hoek van de huidige Schaapsdrift Overbeek 2, alwaar een grote tuinderij was gevestigd. In het jaar 1933 verhuisde de voetbalvereniging Gelria naar ‘De Del’ in de gemeente Rozendaal. Wat nu het Burgermeester Brandtplein wordt genoemd heette toendertijd ‘De modelhoeve’. De modelboerderij was hiermee gelegen op het voormalige voetbalveld (ingang via Bosweg) en op de grond daaromheen werden huizen gebouwd. Een van de aannemers was de grootvader van ons aller bekende schrijver John Jansen van Galen. Zo ontstonden de Schaapsdrift (voorheen een grote seringenkwekerij), de Wildbaan, de Hubertusstraat en de Burg. Brandtlaan. Een klein grasveldje (ons plein) bleef over waar, evenals nu, door ons werd gevoetbald. Zelfs een wielerbaan van zand werd er gebouwd. Hierna werd het plein in kleine kaveltjes verdeeld en ontstonden volkstuintjes, waar een ieder groente en tabaksplantjes kon verbouwen. Na de oorlog werd het weer een voetbal- en speelveld voor de jeugd en de scholen van Velp hielden aldaar de koninginnefeesten met wedstrijden en spelletjes. En wat er nu van het plein is geworden…. dat weten jullie als buurtvereniging het beste.’

Een buurtbewoner vertelt (over de bruggen in de wijk)!!

"Sinds 1973 woon ik (Peter Withaar)op de Wildbaan in de buurt Modelhoeve (de buurt rondom het burgemeester Brandtplein). Genoemd naar de inmiddels gesloopte boerderij de Modelhoeve. Na enkele jaren uit huis vanwege studie en elders in Velp woonachtig geweest te zijn, keerde ik terug naar de buurt en woon hier inmiddels weer zeer naar tevredenheid. Als klein jongetje ging ik vaak vissen met een schepnetje op de brug aan de Burgemeester Brandtlaan. We vingen vorentjes en stekelbaarsjes. Ook deze zomer, 2010, zag ik weer een nieuwe generatie vissen met een schepnetje. Leuke dingen blijven, zullen we maar zeggen. Waar ik ondertussen wel van schrok was de staat van onderhoud van de brughoofden. Ik denk niet eens dat veel mensen weten dat als zij de Brandtlaan inrijden vanaf de Rozendaalselaan/ Parkstraat, dat zij dan over een brug rijden over de Rozendaalse Beek. Gedurende de tijd dat ik hier woon heb ik, eind jaren 80, een keer meegemaakt dat er bij de brug gewerkt is en dat was vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de beek. Er werd gebaggerd en er kwamen nieuwe beschoeiingen. De beek lag toen ook tijdelijk droog. Naar mijn weten is er nooit enig ander onderhoud aan de brug gepleegd. De brug bestaat uit een muurwerk met gele steen, aan de kopse kanten zit een betonconstructie met een mooie welving en aflopende vorm, hier tegen aan zitten twee ovale ijzeren muurplaten waarin de railingbuis is verwerkt. Het muurwerk is vuil, metselwerk slecht, de betonnen bovenkanten ingescheurd en gebarsten en de railing roestig en verveloos. Hoe de staat van de fundering onder het maaiveld is weet ik natuurlijk niet. Actie moest dus ondernomen worden! Ik heb met de gemeente Rheden contact gezocht, wat bleek, dat de brug niet geregistreerd staat. Wat niet geregistreerd staat wordt niet onderhouden. Na de melding is een aannemer ingeschakeld en zal de staat van onderhoud van de brug bekijken en een offerte maken voor werkzaamheden. Wat leuk is dat er ook nog een aangrenzend hek staat met ronding. Na vergelijk met een oude ansichtkaart uit de jaren 30, blijkt dit een origineel hek te zijn. Aan weerszijden van de brug heeft vroeger dit hekwerk gezeten. Ik heb bij de gemeente aangegeven dat ikzelf (namens de buurt) graag op de hoogte gehouden wil worden van de werkzaamheden en het liefst voordat de aannemer begint. Ik heb via mijn kennissenkring genoeg ingangen om tot een juiste expertise en uitvoering van restauratie te kunnen komen van de brug. Ik hoop dan ook dat de gemeente hierin wil participeren. Als we kijken naar de restauratie van de poort in het Villapark in Velp en de samenwerking van de gemeente met kundigheid uit de buurt, moet ook de restauratie van de brug goed kunnen komen. Daarnaast heb ik bij de gemeente aangegeven dat er zich nog een brug bevindt aan de Ringallee, met een brughoofd in deze buurt en aan de andere kant van de straat in de gemeente Rozendaal. Doordat de weg van de provincie is kan dit nog wel eens onder provincie vallen. Dit wordt uitgezocht. Als derde heb ik melding gemaakt van de brug bij Jeruzalem. Ook hier zal naar worden gekeken. Ik zal mij wat verdiepen in de historie van de bruggen en zal bij nieuws over dit verhaal weer berichten."