Groenbeheer in de buurt

Wist u dat buurtgenoten actief betrokken zijn bij het beheer van het groen in de buurt?

Bewoners van de Wildbaan snoeien jaarlijks zelf de wilgen in de straat omdat de gemeente het, vanwege bezuinigingen, niet meer wilde doen. Dat de bewoners dit geen probleem vinden blijkt wel uit het feit dat er doorgaans bijna 2 maal zo veel bewoners aan meedoen als er bomen zijn en de straatgenoten ruim de tijd nemen om weer eens gezellig bij te praten. Het mes snijdt hier niet dus alleen aan de kant van de wilgen.

Ook in de Jeruzalem is er een werkgroepje actief dat de bomen snoeit en de perkjes onderhoudt.