maart 2013

Ook in onze nette vredelievende buurt gebeurt nog wel eens wat naars, denk bijvoorbeeld aan inbraken, vernielingen, overlast. Om bij te dragen aan de veiligheid in de buurt gaan wij de e-mailadressen van onze leden aan onze wijkagent, de heer van Megen, ter beschikking stellen.