Herinrichting van het speelterrein op het Burgemeester Brandtplein

Spelen
Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het beleid voor buitenspelen en sporten in Rheden voor de periode 2022 tot 2026 vastgesteld. Dit beleid is bedoeld om kinderen te stimuleren vaker en met elkaar buiten te spelen. De gemeente gaat de komende tijd op 10 locaties in de gemeente buurtspeelplaatsen verbeteren of aanleggen. Dit zijn wat grotere speelplaatsen waar kinderen van 7 tot 12 jaar genoeg speeluitdaging vinden. Eén van deze speelplaatsen is op het Burgemeester Brandtplein. Dit betekent dat de huidige speelplaats anders wordt.

Water en klimaatvriendelijker
Het klimaat verandert en het gaat vaker en harder regenen. Daarom zijn meer plekken nodig voor het tijdelijk opvangen van regenwater in groenvoorzieningen. Het gras van het Burgemeester Brandtplein wil de gemeente hiervoor gebruiken. In het gras zakt het water binnen enkele uren in de grond. Hiermee beperkt de toenemende kans dat de riolering overstroomt op straten of in vijvers. Bovendien ontlast dit de rioolwaterzuivering.

Participatie met inwoners
Na de zomer begint de gemeente met het participatieproces. Bewoners en kinderen uit de buurt worden dan uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting van het Burgemeester Brandtplein.
De gemeente heeft nog geen duidelijk nieuw ontwerp voor het plein. Samen met de bewoners en de kinderen wil de gemeente dit bedenken.
Na de zomer organiseert de gemeente een bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst zal zijn om de bewoners te informeren hoe we de herinrichting samen kunnen vormgeven. En om de ideeën voor het plein te inventariseren.

Noot van de buurtvereniging: Bovenstaande communicatie is vanuit de gemeente gekomen. De buurtvereniging zelf heeft ook aan de gemeente laten weten geen gesprekspartner te zijn namens de buurt. We hebben de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheid om zelf voldoende inspraak van de aanwonenden te organiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *