Buurtweetjes

HomeBuurtweetjes

Buurtbewoners vertellen

Onze wijk is in de periode 1934 – 1936 gebouwd. Onderstaand vertellen buurtbewoners over de geschiedenis van de wijk
Een buurtbewoner vertelt over de buurt en het plein!!
Van de heer Ebbink (83 jaar) geboren in de straat Jeruzalem en nu wonend op de Achtsprong, ontvingen wij een brief over de geschiedenis van de buurt. Zijn gegevens gaan terug tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
“Op de plaats van het huidige trap en speelveld (Brandtplein) was toendertijd een voetbalveld van de Velpse voetbalvereniging Gelria. Ook de toenmalige koninginnefeesten werden aldaar gevierd. De ingang bevond zich in de hoek van de huidige Schaapsdrift Overbeek 2, alwaar een grote tuinderij was gevestigd. In het jaar 1933 verhuisde de voetbalvereniging Gelria naar ‘De Del’ in de gemeente Rozendaal. Wat nu het Burgermeester Brandtplein wordt genoemd heette toendertijd ‘De modelhoeve’. De modelboerderij was hiermee gelegen op het voormalige voetbalveld (ingang via Bosweg) en op de grond daaromheen werden huizen gebouwd. Een van de aannemers was de grootvader van ons aller bekende schrijver John Jansen van Galen. Zo ontstonden de Schaapsdrift (voorheen een grote seringenkwekerij), de Wildbaan, de Hubertusstraat en de Burg. Brandtlaan. Een klein grasveldje (ons plein) bleef over waar, evenals nu, door ons werd gevoetbald. Zelfs een wielerbaan van zand werd er gebouwd. Hierna werd het plein in kleine kaveltjes verdeeld en ontstonden volkstuintjes, waar een ieder groente en tabaksplantjes kon verbouwen. Na de oorlog werd het weer een voetbal- en speelveld voor de jeugd en de scholen van Velp hielden aldaar de koninginnefeesten met wedstrijden en spelletjes. En wat er nu van het plein is geworden…. dat weten jullie als buurtvereniging het beste.’
Een buurtbewoner vertelt (over de bruggen in de wijk)!!
“Sinds 1973 woon ik (Peter Withaar)op de Wildbaan in de buurt Modelhoeve (de buurt rondom het burgemeester Brandtplein). Genoemd naar de inmiddels gesloopte boerderij de Modelhoeve. Na enkele jaren uit huis vanwege studie en elders in Velp woonachtig geweest te zijn, keerde ik terug naar de buurt en woon hier inmiddels weer zeer naar tevredenheid. Als klein jongetje ging ik vaak vissen met een schepnetje op de brug aan de Burgemeester Brandtlaan. We vingen vorentjes en stekelbaarsjes. Ook deze zomer, 2010, zag ik weer een nieuwe generatie vissen met een schepnetje. Leuke dingen blijven, zullen we maar zeggen. Waar ik ondertussen wel van schrok was de staat van onderhoud van de brughoofden. Ik denk niet eens dat veel mensen weten dat als zij de Brandtlaan inrijden vanaf de Rozendaalselaan/ Parkstraat, dat zij dan over een brug rijden over de Rozendaalse Beek. Gedurende de tijd dat ik hier woon heb ik, eind jaren 80, een keer meegemaakt dat er bij de brug gewerkt is en dat was vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de beek. Er werd gebaggerd en er kwamen nieuwe beschoeiingen. De beek lag toen ook tijdelijk droog. Naar mijn weten is er nooit enig ander onderhoud aan de brug gepleegd. De brug bestaat uit een muurwerk met gele steen, aan de kopse kanten zit een betonconstructie met een mooie welving en aflopende vorm, hier tegen aan zitten twee ovale ijzeren muurplaten waarin de railingbuis is verwerkt. Het muurwerk is vuil, metselwerk slecht, de betonnen bovenkanten ingescheurd en gebarsten en de railing roestig en verveloos. Hoe de staat van de fundering onder het maaiveld is weet ik natuurlijk niet. Actie moest dus ondernomen worden! Ik heb met de gemeente Rheden contact gezocht, wat bleek, dat de brug niet geregistreerd staat. Wat niet geregistreerd staat wordt niet onderhouden. Na de melding is een aannemer ingeschakeld en zal de staat van onderhoud van de brug bekijken en een offerte maken voor werkzaamheden. Wat leuk is dat er ook nog een aangrenzend hek staat met ronding. Na vergelijk met een oude ansichtkaart uit de jaren 30, blijkt dit een origineel hek te zijn. Aan weerszijden van de brug heeft vroeger dit hekwerk gezeten. Ik heb bij de gemeente aangegeven dat ikzelf (namens de buurt) graag op de hoogte gehouden wil worden van de werkzaamheden en het liefst voordat de aannemer begint. Ik heb via mijn kennissenkring genoeg ingangen om tot een juiste expertise en uitvoering van restauratie te kunnen komen van de brug. Ik hoop dan ook dat de gemeente hierin wil participeren. Als we kijken naar de restauratie van de poort in het Villapark in Velp en de samenwerking van de gemeente met kundigheid uit de buurt, moet ook de restauratie van de brug goed kunnen komen. Daarnaast heb ik bij de gemeente aangegeven dat er zich nog een brug bevindt aan de Ringallee, met een brughoofd in deze buurt en aan de andere kant van de straat in de gemeente Rozendaal. Doordat de weg van de provincie is kan dit nog wel eens onder provincie vallen. Dit wordt uitgezocht. Als derde heb ik melding gemaakt van de brug bij Jeruzalem. Ook hier zal naar worden gekeken. Ik zal mij wat verdiepen in de historie van de bruggen en zal bij nieuws over dit verhaal weer berichten.”

Groenbeheer in de buurt

Wist u dat buurtgenoten actief betrokken zijn bij het beheer van het groen in de buurt?
Bewoners van de Wildbaan snoeien jaarlijks zelf de wilgen in de straat omdat de gemeente het, vanwege bezuinigingen, niet meer wilde doen. Dat de bewoners dit geen probleem vinden blijkt wel uit het feit dat er doorgaans bijna 2 maal zo veel bewoners aan meedoen als er bomen zijn en de straatgenoten ruim de tijd nemen om weer eens gezellig bij te praten. Het mes snijdt hier niet dus alleen aan de kant van de wilgen.
Ook in de Jeruzalem is er een werkgroepje actief dat de bomen snoeit en de perkjes onderhoudt.

Onze straatnamen uitgelegd

Burgermeesterbrandtplein/-laan
Mr. Andreas Hegelund Brandt (1846-1913) was burgemeester van de gemeente Rheden van 1881 tot 1913.
Wildbaan
Een wildbaan was een afgepaald gebied, waar wild werd aangehouden om te dienen voor de jacht. Op het landgoed Rosendael werd in die tijd nog veel gejaagd en het wild zal daarom in deze streek tot zeker het begin van de vorige eeuw niet schaars geweest zijn.
Sint Hubertusstraat
Sint Hubertus (ca 655 – 727) was bisschop van Tongeren-Maastricht. Over hem is de legende bekend van het kruisdragende hert. Hij is de schutspatroon van de jagers.
Ulenkamp
De Ulenkamp zou volgens Kerkamp in 1770 de Tuyllekamp hebben geheten. Het was toen akkerland. De Ulenkamp is dus de verbastering van een oude veldnaam.
Ringallee
De naam Ringallee is begrijpelijk. Het zou een ringweg om het landgoed Rosendael moeten worden, maar die is nooit verder gerealiseerd. Als ring om Velp kan de naam echter niet consequent zijn, want andere delen van het stukje ‘ring’ heten anders.
Jeruzalem
Jeruzalem is oorspronkelijk de naam van een boerderij die hier gestaan heeft. Jeruzalem is al sinds ongeveer 1600 een buurtnaam.
Schaapsdrift Overbeek
Een schaapsdrift is een route, waarlangs schapen gedreven mochten worden. Dit recht kwam hier toe aan de eigenaar van het het huis Overbeek.
Bosweg
De naam van de weg is niet moeilijk te verklaren. Hoewel er nu tegenover de Bosweg aan de andere kant van de Ringallee dus, nog een strook bos aanwezig is, was dat bosgebied vroeger beslist veel groter. Vanuit de Bosweg liep je dus direct het bos in.
Parkstraat
De Parkstraat zal zijn naam ontlenen aan het park dat hier destijds de buitenplaats Overbeek omringde en dat zich van hier af oostwaarts langs de Hoofdstraat uitstrekte.
Overbeeklaan/-singel
Genoemd naar het kasteeltje Overbeek dat op deze plaats heeft gestaan temidden van een uitgebreid landgoed. Het huis werd gesloopt in 1910, waarbij het landgoed werd verkaveld voor de aanleg van een villawijk.
Achtsprong
De Achtsprong geeft een goede beschrijving van de straatnaam: Op dit punt ontmoeten acht straten elkaar.
Boulevard
De naam boulevard wordt doorgaans gegeven aan een brede, lange, met dubbele rijen bomen beplante straat met winkels, terrasjes e.d., die bedoeld is als wandelweg, maar dat is bij deze weg in Velp allemaal niet het geval.
Prins Hendriklaan
Prins Hendrik, eigenlijk Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), was de echtgenoot van de vroegere koningin Wilhelmina.
Vijverlaan
Het is wel duidelijk waaraan de Vijverlaan haar naam ontleent. Hier liggen de mooiste vijvers van Velp, die gevoed worden door de Rozendaalse beek. In de zuidelijke vijver is omstreeks 1923 een muziektent gebouwd, die mee werd gefinancierd door de Geerden van Velp http://www.geerfdenvanvelp.nl/

Cijfers

Onze buurt maakt deel uit van de wijk Velp-Noord. Onderstaand wat cijfertjes van de wijk en Velp (met dank aan Funda).

Aantal inwoners

Wijk Velp Noord

7.100

Velp

17.650

Man / vrouw

46,8% / 53,2%

47,4% / 52,6%

Bevolkingsdichtheid

2.596 inwoner per km2

3.835 inwoners per km2

Huishoudens

Aantal huishoudens

3.440

8.735

Gemiddelde gezinsgrootte

2,0

2,0

Alleenstaanden

44%

44%

Paar zonder kinderen

31%

30%

Gezin met kinderen

25%

25%

Geboorte / sterfte (2007)

Aantal geboortes

50 (7 per 1.000)

140 (7 per 1.000)

Aantal sterftes

120 (17 per 1.000)

290 (16 per 1.000)

Inkomen

Aantal inkomenontvangers

4.800 (68%)

12.900 (73%)

Gem. besteedbaar ink. per ontvanger

25.300

19.919

Gem. besteedbaar ink. algemeen

18.300

14.958

Lage inkomens

31%

39%

Hoge inkomens

37%

22%

Oppervlakte

Oppervlakte totaal

2,74 km2

10,72 km2

Land / water

100,0% / 0,0%

97,3% / 2,6%

Woningvoorraad

Aantal woningen

3.195

8.190

Gemiddelde woningwaarde (WOZ)

340.000

244.000

Motorvoertuigen

Auto’s totaal

3.455

8.170

Auto’s per huishouden

1,0

0,9

Motoren totaal

230

585

 Verdeling leeftijd (van donker naar lichtblauw): – 0 – 15 jaar oud – 15 – 25 jaar oud – 25 – 45 jaar oud – 45 – 65 jaar oud – 65 jaar en ouder