Nieuws

HomeNieuws (Page 4)

......een aantal buurtbewoners de afvalbak op het Brandtplein beheren?? Vanwege kostenbesparingen heeft de gemeente het beheer van de afvalbak overgedragen aan een aantal buurtbewoners (alternatief was weghalen). Op dit moment leegt Romano (st Hubertusstraat) de bak als deze vol dreigt te raken. Romano houdt dit zo

Ook in onze nette vredelievende buurt gebeurt nog wel eens wat naars, denk bijvoorbeeld aan inbraken, vernielingen, overlast. Om bij te dragen aan de veiligheid in de buurt gaan wij de e-mailadressen van onze leden aan onze wijkagent, de heer van Megen, ter beschikking stellen.

Wij willen op deze website informatie plaatsen over de geschiedenis van de buurt (zie het nieuwsitem hieronder). Wij ontvingen een mooie brief van een buurtbewoner hierover. De brief bevat waarschijnlijk voor de meeste buurtbewoners nieuwe, maar zeker, voor een ieder die geinteresseerd is in de

Eind 2009 hebben wij vanuit de buurtvereniging een onderzoek (via een enquete) gedaan naar o.a. de waardering voor de activiteiten die wij organiseren. De resultaten/conclusies zijn: - totaal aantal aangeschreven adressen: 400 (hiervan 90 leden ook via e-mail) - aantal respondenten: 47 (waarvan 43 via website) - responspercentage