Nieuws

HomeNieuws (Page 4)

Binnenkort wordt de contributie weer opgehaald. Deze bedraagt dit jaar weer E15,- per huishouden/adres. Met deze bijdrage worden wij in staat gesteld onze activiteiten te organiserene en de leden om deel te nemen aan deze activiteiten. Leden bieden wij hiervoor ook nog een gratis barbeque

Wij hebben de laatste tijd meerdere meldingen gekregen van buurtbewoners dat er verschillende mensen zijn die hun hond zijn/haar behoeften laten doen op het Brandtplein. Ook al ruimen de meeste mensen dit op m.b.v. van een plastic zakje dan nog vinden wij, en ongetwijfeld ook

......een aantal buurtbewoners de afvalbak op het Brandtplein beheren?? Vanwege kostenbesparingen heeft de gemeente het beheer van de afvalbak overgedragen aan een aantal buurtbewoners (alternatief was weghalen). Op dit moment leegt Romano (st Hubertusstraat) de bak als deze vol dreigt te raken. Romano houdt dit zo

Ook in onze nette vredelievende buurt gebeurt nog wel eens wat naars, denk bijvoorbeeld aan inbraken, vernielingen, overlast. Om bij te dragen aan de veiligheid in de buurt gaan wij de e-mailadressen van onze leden aan onze wijkagent, de heer van Megen, ter beschikking stellen.

Wij willen op deze website informatie plaatsen over de geschiedenis van de buurt (zie het nieuwsitem hieronder). Wij ontvingen een mooie brief van een buurtbewoner hierover. De brief bevat waarschijnlijk voor de meeste buurtbewoners nieuwe, maar zeker, voor een ieder die geinteresseerd is in de