Nieuws

HomeNieuwsPERSBERICHT STICHTING TUIN VAN SJEF

PERSBERICHT STICHTING TUIN VAN SJEF

Geniet van de herfst in de Tuin van Sjef, óók in de toekomst!
De Tuin van Sjef is een door de mens vormgegeven natuuroase, midden in de bebouwde kom en grenzend aan de Rozendaalse Beek. Belangrijk onderdeel van hun activiteiten, uitgevoerd onder de vlag van de Stichting de Tuin van Sjef, is het met behulp van crowdfunding en schenkingen aankopen van de Tuin van Sjef en bijbehorend huis. Van de voor dit doel benodigde 300 duizend euro zijn er inmiddels bijna 192 duizend binnengehaald! We hebben van de gemeente Rheden extra tijd gekregen, tot 1 januari 2016, om het gehele bedrag te financieren. Dus met deze mooie tussenstand gaan we door, want we zijn er nog niet! Zie voor meer informatie:www.detuinvansjef.nl

25 oktober: open zondag met een lezing over vogels én volksmuziek.
Ook in november zijn er lezingen, muziek en andere verrassende activiteiten. Wij houden U op de hoogte. Op beide dagen kunt u binnenshuis kijken naar de documentaire over Sjef gemaakt door Bas Krijgsman én is er een expositie van bijzondere vondsten, zoals schelpen, schedels, stenen en andere naturalia. Natuurlijk is er ook informatie over de crowdfunding.
De Tuin van Sjef vindt u aan de Boulevard 33a, 6881HP, Velp (vlakbij de Achtsprong).

PLAATS EEN REACTIE