Nieuws

HomeNieuwsRESULTATEN ENQUETE

RESULTATEN ENQUETE

Eind 2009 hebben wij vanuit de buurtvereniging een onderzoek (via een enquete) gedaan naar o.a. de waardering voor de activiteiten die wij organiseren. De resultaten/conclusies zijn:
– totaal aantal aangeschreven adressen: 400 (hiervan 90 leden ook via e-mail)
– aantal respondenten: 47 (waarvan 43 via website)
– responspercentage totaal aangeschreven adressen: 12%
(vermoeden dat met name leden hebben gereageerd, schatting 40 van de 146 = 27% )
– relatief hoge respons geeft betrokkenheid/belang van buurtvereniging aan
– na het versturen van e-mails hebben veel mensen gereageerd, dit leert dat het zin heeft om mensen via e-mail te benaderen.
– inhoudelijk kan de respons in zijn algemeenheid als positief worden ervaren.
– de meeste mensen (43%) bezoeken soms activiteiten. 24% van de respondenten geeft aan vrijwel nooit activiteiten te bezoeken
– met name Koninginnedag en het Paasfeest lijken door de respondenten het meest bezocht te worden. Het Volleybal en, in mindere mate, het Zomerfeest het minst.
– de bereidheid om activiteiten te (helpen) organiseren is beperkt.
– er zijn een aantal mensen die activiteiten niet/nauwelijks bezoeken, maar buurtverenging toch waarderen.
– er zijn een aantal suggesties gedaan voor activiteiten die niet passen binnen de doelstellingen van de vereniging, hier kunnen/doen we verder niets mee.
– er zijn een aantal suggesties gedaan voor activiteiten die passen binnen de doelstellingen van vereniging. Er zitten leuke ideeen bij, maar we kunnen deze helaas, vanwege het gebrek aan hulp op dit moment niet organiseren.

PLAATS EEN REACTIE