Nieuws

HomeNieuwsVEILIGHEID IN DE BUURT

VEILIGHEID IN DE BUURT

Ook in onze nette vredelievende buurt gebeurt nog wel eens wat naars, denk bijvoorbeeld aan inbraken, vernielingen, overlast. Om bij te dragen aan de veiligheid in de buurt gaan wij de e-mailadressen van onze leden aan onze wijkagent, de heer van Megen, ter beschikking stellen. Hij kan dan, in voorkomende gevallen, op snelle en gemakkelijke wijze met onze leden (en vice versa) communiceren over ‘veiligheidszaken’. De praktijk wijst uit dat dit onder andere de pakkans van daders vergroot. Wij gaan er vanuit dat de meeste van onze leden er geen bezwaar tegen hebben, maar zullen geen e-mailadres doorgeven als een lid dat niet wil. Als u er bezwaar tegen heeft wilt u dat dan ons, voor 15 april, laten weten via bvbplein@upcmail.nl? We zullen u hier ook nog via een e-mail op attenderen.

PLAATS EEN REACTIE