Over de buurtvereniging

Het doel van de buurtvereniging is het sociaal verbinden met mensen in onze directe woonomgeving. Dit doen we door middel van het organiseren van activiteiten voor jong en oud.

Door de individualisering van de maatschappij, versterkt door Covid-19, merken we door de bereidheid om mee te helpen en de opkomst bij activiteiten dat hier een brede behoefte aan is. Hier hopen wij verder invulling aan te geven. We hebben momenteel het hoogste ledenaantal ooit. 

De buurtvereniging wordt gevormd voor en door bewoners die zich hier op vrijwillige basis voor inzetten. Het bruist van de ideeën, maar soms stranden deze simpelweg door het ontbreken van tijd.

Eigen initiatieven door bewoners ondersteunen we dan ook van harte. Via ons infobord en internetsite kunnen we hiervoor een podium bieden.

We hebben geen politieke belangen, bevoegdheden of wat dan ook. De buurtvereniging is niet ‘de baas’ over het Brandtplein en directe omgeving, maar maakt slechts gebruik van de openbare ruimte zoals een ieder ander dat kan.